درباره گل سرای بنفشه


گلسرای بنفشه در سال 1380 با تلاش و پشتکارجناب آقای شمسی زاده تاسیس وشروع به کار نمود.


فعالیت های گل سرای بنفشه

اصلی ترین و مهمترین فعالیتهای گفروشی بنفشه را میتوان به صورت موارد زیر برشمرد: ● ارائه جدیدترین متد گل آرایی
● دریافت سفارش و ارسال گل به سراسر ایران و تمام نقاط جهان
● فروش اینترنتی گل و گیاه
● ارسال گل به 160 کشور جهان
● گل آرائی مجالس، همایش، سمینارها و...

درباره گل سرای بنفشه

درابتدا شروع به کاشت پیاز گلهای شاخه ای و گیاهان زینتی نمودند ودر سال 1385 فعالیت خود را گسترده نموده و به تولید میخک -جربرا- رز- مریم- شبو- گلایل- میمون وگیاهان زینتی شامل فنکس- محبوبه شب- حسن یوسف- بنفشه- مینا چمنی وسینری دست یافتند. محصولات این موسسه در 14 گلخانه که مساحت هر کدام500 مترودر مجموع به مساحت 7000 متر پرورش می یافتند.


آغاز به کار گلسرای بنفشه

درابتدا شروع به کاشت پیاز گلهای شاخه ای و گیاهان زینتی نمودند ودر سال 1385 فعالیت خود را گسترده نموده و به تولید میخک -جربرا- رز- مریم- شبو- گلایل- میمون وگیاهان زینتی شامل فنکس- محبوبه شب- حسن یوسف- بنفشه- مینا چمنی وسینری دست یافتند. محصولات این موسسه در 14 گلخانه که مساحت هر کدام500 مترودر مجموع به مساحت 7000 متر پرورش می یافتند.


درابتدا شروع به کاشت پیاز گلهای شاخه ای و گیاهان زینتی نمودند ودر سال 1385 فعالیت خود را گسترده نموده و به تولید میخک -جربرا- رز- مریم- شبو- گلایل- میمون وگیاهان زینتی شامل فنکس- محبوبه شب- حسن یوسف- بنفشه- مینا چمنی وسینری دست یافتند. محصولات این موسسه در 14 گلخانه که مساحت هر کدام500 مترودر مجموع به مساحت 7000 متر پرورش می یافتند.